PDA

View Full Version : Hợp âm organ keyboardstylecrew
04-11-2009, 12:18 PM
chào các bạn
mỉnh rất thích học organ keyboard nhưng mình không biết các thế bấm hợp âm hay đệm hát.
các bạn có bản hợp âm nào send cho mình cũng như mọi người muốn tìm hiểu về organ keyboard không
cảm ơn trước

NTP
04-11-2009, 01:34 PM
chào các bạn
mỉnh rất thích học organ keyboard nhưng mình không biết các thế bấm hợp âm hay đệm hát.
các bạn có bản hợp âm nào send cho mình cũng như mọi người muốn tìm hiểu về organ keyboard không
cảm ơn trước

Mời bạn vào những nơi này tìm hiểu nhé :
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về nhạc lý cơ bản :
Vào đây dow -----> [Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí]