PDA

View Full Version : thắc mắc nhỏ về nhịp, phách!!!!!lehuy820
26-12-2009, 01:27 PM
cho em hỏi điệu slow fox có thuộc loại nhịp 4/4 phải ko?
và cho em hỏi nhịp 2/2, ý nghĩa của nó về mặt thực hành, giống và khác với nhịp 4/4 thế nào, ứng dụng sao?
lấy vd cụ thể là điệu fox chẵn hạn!!!!!
mong đc sự giúp đỡ !!!!!!!!!

megadiddle
21-10-2010, 10:24 PM
nhịp 2/2 , 2 phách , giá trị mỗi phách tương đương nốt trắng ,
nhĩp 4/4, 4 phách,--------------------------------------nốt đen ,
nều trong ô nhịp 2/2 có 4 nốt đen sẽ đếm lần lượt là [1- và- 2- và-]
nếu trong ô nhịp 4/4 có 4 nốt đen , đếm lần lượt là [1- 2 - 3- 4 -]

VietViolin
22-10-2010, 01:22 AM
Nhiều người chơi nhạc không biết điệu Fox như thế nào .
Khi bàn về một điệu nào đó, bạn có thể đưa một vài dẫn
chứng YouTube được không?