Huynh nào có bài hát tuyên truyền:Hãy nói không với ma túy Sáng tác:Nguyễn Văn Danh (Tổng phổ nhạc hay bài hát cũng được) cho mình xin tí nếu được cảm ơn nhiều!!!

Xem thêm:

Được copy từ: http://hocnhac.net