Một guitarist lớn tuổi điêu nghệ với ngón đàn solo guitar thể loại Bossanova. Anh em yêu thích guitar có thể tham khảo và luyện tập

Xem thêm:

Được copy từ: http://hocnhac.net