[Chỉ có thành viên mới xem được. [replacer_a]]
Cô, chú, anh chị cho em xin sheet bản nhạc này ah.
Em rất thik bản cover trong youtube trên.
Nhưng vì mới chỉ học đàn vài tháng nên không nghe được nốt nhạc phần tay trái.
Mong mọi người giúp đỡ.

Xem thêm:

Được copy từ: http://hocnhac.net