Tình hình là cần tiền nên muốn bán con vợ thân yêu này, tiếc lắm nhưng đang có việc nên phải bán.
Ảnh đây:
Chức năng hoạt động bình thường, phím căng (giống Tyros), hình thức đẹp.
[Chỉ có thành viên mới xem được. [replacer_a]]
[Chỉ có thành viên mới xem được. [replacer_a]]
[Chỉ có thành viên mới xem được. [replacer_a]]
[Chỉ có thành viên mới xem được. [replacer_a]]


Đã làm 4 bộ voice cơ bản: Tổng hợp, Dane, Rock, Dân Ca. Mỗi bank có 16 tiếng. voice rất dày, và hay.

Giá: 13,599,000đ
0988036727

Xem thêm:

Được copy từ: http://hocnhac.net